top of page

ကျွန်မရေးတဲ့ စာတွေ ဆောင်းပါးတွေ ကဗျာတွေကို ပြန်ကိုးကားချင်ရင်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ကိုးကားလို့ ရပါတယ်

မခြင်္သေ့​ (စာပုဒ် ထုတ်ပြန်သောခုနှစ်)။ ကိုးကားချင်သော စာနာမည်။ စာပုဒ်၏ website လိပ်စာ။ စာပုဒ် ထုတ်ပြန်သောနေ့စွဲ။

If you want to cite any of my writing, please use this reference style.

Ma Chinthe. (Publishing year). Title of the writing. Website link of the writing. Publishing Date.

​ကျွန်မကို machinthe@protonmail.com မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ်။

Subscribe
bottom of page